De luchtkwaliteit

BINNENLUCHT — De kwaliteit van de binnenlucht speelt direct en indirect een belangrijke rol voor het welzijn van mensen; het is een van de belangrijkste determinanten van onze gezondheid, gezien de blootstelling aan vervuiling vaak hoger is binnenshuis dan buitenshuis. Naast de kwaliteit van de buitenlucht is de kwaliteit van de binnenlucht afhankelijk van de aanwezigheid van interne emissies en het vrijkomen van verontreinigende stoffen, met een concentratie van chemische en biologische verontreinigende stoffen die hun kenmerken kunnen beïnvloeden.

 

BINNENLUCHT  EN COVID19 — Als reactie op de recente noodsituatie met de  verspreiding van het SARS-CoV-2-virus verklaart een recent document van het ISS (National Institute of Health) dat "gezien de huidige nationale situatie - die heeft geleid heeft tot de invoering van maatregelen op het gebied van de volksgezondheid, waaronder sociale distantiëring, het beperken van de bewegingsvrijheid van mensen.  Dit zijn essentiële maatregelen om de verspreiding van de SARS-CoV-2 pandemie, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, tegen te gaan.  De luchtkwaliteit in het binnenmilieu is van groot belang inzake preventie en voor de bescherming, verdediging van de gezondheid van zowel de burgers als de werknemers".

 

In de talrijke gebouwen en ruimtes waarin verschillende activiteiten en functies worden uitgeoefend  (zoals bijvoorbeeld woningen, kantoren, gezondheidsvoorzieningen, apotheken, banken, postkantoren, supermarkten, luchthavens, treinstations en openbaar vervoer) is het nuttig om oplossingen te promoten die gericht zijn op  maatregelen voor gezondheidspreventie. In het algemeen zijn adequate aanpassingen nodig die een fundamentele spelen rol bij de verbetering van de luchtkwaliteit, zodat SARS-CoV-2 vertraagd en ingedamd kan worden.  (ISS-rapport COVID-19 n. 5/2020).

Er is dus een groter bewustzijn ontstaan over het probleem van de luchtkwaliteit in het binnenmilieu, zelfs dankzij een aantal preventieve maatregelen die zijn genomen om het risico op besmetting te verminderen door mensen op afgesloten plaatsen, op de werkplek of thuis te isoleren. Door dit te doen, waardoor de aanwezigheid in het binnenmilieu toeneemt, neemt de concentratie van schadelijke stoffen toe en neemt ook het risico op de overdracht van virussen toe.

 

Bovendien moet worden benadrukt dat virussen een van de meest voorkomende oorzaken zijn van infectieziekten die in het binnenmilieu worden overgedragen, voornamelijk vanwege hun hoge besmettelijkheidskenmerk en hun resistentie voor het milieu. Het onderzoek naar virussen in het binnenmilieu, in de lucht en op oppervlakken wordt echter niet dagelijks uitgevoerd vanwege de grote verscheidenheid aan bestaande virusgroepen, vanwege de grote verschillen tussen deze groepen op het gebied van virulentie en pathogeniteit, en vooral vanwege het ontbreken van standaardprotocollen voor de detectie ervan.

 

De laatste tijd zijn er verschillende bestrijdingsmaatregelen ingevoerd om de epidemiologische noodsituatie te beheersen, om omgevingen te saneren die gericht zijn op het indammen van de besmetting van de mens. In het "ISS-rapport COVID-19 n. 5/2020" wordt uitdrukkelijk gesteld dat "met betrekking tot de sanering, met betrekking tot de geldende regelgeving, wordt bedoeld het complex van procedures en handelingen voor het reinigen/desinfecteren en het handhaven van een goede luchtkwaliteit".

 

ISS RICHTLIJNEN VOOR DE GOEDE LUCHTKWALITEIT — Het ISS onderstreept en suggereert enkele acties voor de periodieke sanering van ruimtes door de implementatie van technologieën die gebruik maken van ozon, chloor, peroxide of UVC-stralen, die alleen kunnen worden gerealiseerd in afwezigheid van mensen en met gekwalificeerd personeel voor het gebruik van deze technologieën. Het ISS beveelt ook enkele producten aan voor het reinigen, saneren en desinfecteren van oppervlakken - maar met betrekking tot het behoud van een goede luchtkwaliteit specificeert de regelgeving alleen de periode waarin de lucht moet worden ververst (luchtverversing) en enkele regels voor het gebruik van airconditioningsystemen.

 

De luchtverversing gebeurt meestal door de lucht die van buitenaf wordt gehaald te vervangen door eenvoudige handelingen zoals het openen van de ramen of het activeren van mechanische ventilatiesystemen voor het filteren of behandelen van de lucht vanuit een thermisch of hygrometrisch oogpunt voordat deze in het milieu terechtkomt.